Functiewaardering is een belangrijk hulpmiddel om de beloning van verschillende functies in een organisatie te onderbouwen.

Functiewaardering

 * Het IFA-systeem

Waarom functiewaardering?

Functiewaardering is één van de manieren om vorm te geven aan het beloningsbeleid van uw organisatie. Functiewaardering betekent letterlijk het waarderen van functies: het geven van een waardeoordeel omtrent de zwaarte van een functie volgens een bepaalde systematiek. Functiewaardering is daarmee een belangrijk hulpmiddel om de beloning van verschillende functies in een organisatie te onderbouwen. Functiewaardering is in Nederland de meest gebruikte manier om beloningsverhoudingen
in organisaties vast te stellen.

Het resultaat van functiewaardering

Het resultaat van functiewaardering is een rangorde van functies, dus niet van mensen of hun prestaties. De rangorde wordt gebruikt bij het vaststellen van de beloningsverhoudingen. Vervolgens worden 'functiegroepen' vastgesteld, waaraan een salarisschaal gekoppeld kan worden.

De (meer)waarde van functiewaardering

Signalerende functie voor het management
Naast het vaststellen van beloningsverhoudingen heeft functiewaardering voor het management een signalerende functie. Overlappingen en onduidelijkheden in taken en verantwoordelijkheden die bij het beschrijven van functies naar voren komen, kunnen door het management worden opgepakt.

Ondersteuning voor de toepassing van andere personeelsinstrumenten
Functiewaardering biedt ook ondersteuning bij de toepassing van andere personeelsinstrumenten. Met functiewaardering wordt inzicht verkregen in de structuur en het informatie- en besluitvormingsproces van een organisatie.

De functiebeschrijvingen leveren basisgegevens voor werving en selectie, opleiding en loopbaanbegeleiding. Daarnaast levert functiewaardering input voor het beoordelingsbeleid. Resultaatverantwoordelijkheden en doeleinden zijn aanknopingspunten voor functionerings- en beoordelingsgesprekken.

Hoe begeleiden wij een functiewaarderingsproject en hoe voeren wij deze
bij uw organisatie uit?

Wij kunnen op verschillende wijzen betrokken worden bij de invoering of modificatie van functiewaardering in uw organisatie. Deze bijdrage is afhankelijk van de zelfwerkzaamheid in uw organisatie en de expertise die u zelf in huis heeft.

Wanneer functiewaardering

Daarnaast hebben organisaties veelal verschillende doelstellingen om functiewaardering te hanteren, bijvoorbeeld vanuit de behoefte aan onderbouwing van de bestaande beloningsstructuur. Hiervoor wordt in overleg met de klant een oplossingsgerichte aanpak verzorgd.
 

Informatiebijeenkomsten en trainingen

Ook geeft Phillosophy informatieavonden en trainingen voor medewerkers, ondernemingsraden en managers over:

• uitleg van het systeem en procedures;
• zelf kunnen indelen van functies.

Het stappenplan

 IFA-systeem

Onze modelaanpak bestaat uit acht stappen. Bent u benieuwd waar deze stappen uit bestaan of wilt u weten in welke fase u zit en waarbij Phillosophy u verder kan helpen? Download dan de folder .

 

Het IFA-systeem 

De methode van Phillosophy

Frank van den Heuvel heeft jarenlange expertise met de Integrale Functie Analysemethode (IFA). Phillosophy heeft een licentie voor onbepaalde tijd om het IFA-systeem toe te passen bij andere organisaties.

Naast het IFA-functiewaarderingssysteem heeft Phillosophy ook ervaring met:

  • het waarderen van functies met andere systemen
  • het waarderen en maken van systemen op maat.

De Integrale Functie Analysemethode (IFA)

IFA is een zogenaamd 'punten- of analytisch' functiewaarderingsysteem: functies worden gewogen op basis van een aantal functiekenmerken die onderverdeeld zijn in gezichtspunten. Het puntentotaal is een optelling van de punten die per gezichtspunt behaald zijn.

De methode bestaat uit de functiekenmerken kundigheid, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en bezwarende werkomstandigheden.

Waarom functies waarderen met de IFA?

Omdat het eenvoudig is
Een belangrijke meerwaarde van IFA ligt in het aantal gezichtspunten, terwijl tegelijkertijd de kwaliteit en herkenbaarheid van de uitkomsten van de waarderingen niet te kort wordt gedaan. Dit betekent dat de IFA-methode eenvoudig over te brengen is.

Omdat het integraal toepasbaar is
IFA is een integrale methode die voor alle functies van ieder niveau en in elke discipline toepasbaar is. Daarnaast is het IFA-systeem toepasbaar bij alle soorten organisaties, zowel nationaal als internationaal.

Omdat het meervoudig toepasbaar is
Voor de toepassing van het IFA-functiewaarderingssysteem zijn verschillende varianten mogelijk (zie folder), zoals het indelen van functies door middel van niveaukarakteristieken en functierasters. Door het aanbieden van verschillende varianten op functiewaardering kan uit inzichtelijke, efficiënte en onderhoudsvriendelijke mogelijkheden, passend op verschillende organisatiefilosofiën, worden gekozen.

Omdat het actueel is
De toepassing van IFA wordt bewaakt door de Stichting Beheer IFA (systeemhouder).
Deze stichting zorgt voor:

  • regelmatige actualisatie op basis van nieuwe inzichten, vernieuwing in het personeelsmanagement en ontwikkelingen in de markt;
  • de kwaliteitsbewaking van het systeem en de toepassing ervan;
  • optimalisatie van de vormgeving en het gebruikersgemak.

Voor meer informatie over het IFA-systeem, download de folder.