Functiewaardering is in Nederland de meest gebruikte manier om beloningsverhoudingen in organisaties vast te stellen.

Wanneer

Wij kunnen ons voorstellen dat de materie waarmee Phillosophy zich bezighoudt, niet voor iedereen gesneden koek is. Anders waren onze diensten overbodig geweest. Wanneer kunt u Phillosophy inschakelen? Misschien herkent u de onderstaande situaties:

Belonen

-

Wij willen overeenkomsten en verschillen in beloning kunnen rechtvaardigen;

-

Wij hebben moeite met de realisatie van onze strategie en ons personeelsbeleid;

-

Wij zijn benieuwd naar de motivatie van onze medewerkers (what makes them run?);

-

Wij zoeken iemand die ons kan ondersteunen bij bonusregelingen;

-

Wij missen salarisstructuren en beloningsindicaties;

-

Wij willen mensen aantrekken, vasthouden en loslaten.


Beoordelen

-

Wij willen medewerkers kunnen begeleiden en sturen op resultaten en ontwikkeling;

-

Wij willen dat er in onze organisatie beter wordt gefocust op organisatiedoelstellingen;

-

Wij zien graag dat onze organisatie een aantrekkelijke werkgever wordt voor (potentiële) medewerkers;

-

Onze medewerkers moeten elkaar aan gaan spreken op de manier van samenwerken;

-

Er dient bij ons een prioriteitsstelling van werkzaamheden plaats te vinden;

-

De stijl van leidinggeven binnen onze organisatie moet veranderen;

-

Wij zouden graag zien dat onze medewerkers tevreden zijn, dat het verzuim daalt en het verloop afneemt;

-

Wie kan ons helpen aan competentieprofielen?

-

De individuele bijdrage aan organisatiedoelstellingen moet worden gestuurd, gemonitord en beloond;

-

Er moet binnen onze organisatie meer resultaatgericht worden gedacht;

-

Onze medewerkers moeten zich in een voor de organisatie wenselijke richting ontwikkelen.


Functiewaardering

-

Wij hebben moeite met het vormgeven van ons beloningsbeleid;

-

Wij zouden graag geautomatiseerde toepassingen willen, bijvoorbeeld via het web;

-

Wij hebben er behoefte aan om de bestaande beloningsstructuur te onderbouwen;

-

Wij willen inzicht krijgen in de structuur en het informatie- en besluitvormingsproces van onze organisatie;

-

Graag zouden wij beloningsverhoudingen en functies willen vaststellen;

-

Overlappingen en onduidelijkheden in taken en verantwoordelijkheden willen wij aan het licht krijgen.