Phillosophy vindt het ook belangrijk dat alle medewerkers binnen een organisatie begrijpen wat het systeem voor hun organisatie doet.

Specialisaties

Belonen met beleid

Belonen met beleid is in onze filosofie het maximale uit het beloningsbudget halen. Met andere woorden: een juiste inzet van schaarse middelen. Samen met u kunnen wij het gewenste beloningsbeleid voor uw organisatie vormgeven, opstellen en indien gewenst implementeren.

Belangrijke aspecten van beloningsbeleid zijn:

 • bijdragen aan de realisatie van de strategie en het personeelsbeleid; 
 • aantrekken, vasthouden en loslaten van mensen;
 • rechtvaardigen van overeenkomsten en verschillen;
 • motivatie (what makes Johnny run?).

Beloningsproducten

Nadat het gewenste beloningsbeleid is geformuleerd is de volgende stap: het ontwikkelen van het technische instrumentarium dat nodig is om hieraan vorm te geven. Phillosophy heeft een scala van adviesproducten en systemen ontwikkeld om u te ondersteunen. Phillosophy heeft zich met name gespecialiseerd in de primaire beloning.

Enkele producten:

 • salarisstructuur
 • prestatiebeloning (bonusregelingen)
 • competentiebeloning
 • marktconforme beloning (beloningsindicaties).

Deze producten zullen uiteraard in samenwerking met u op maat gemaakt worden. In het geval van de salarisstructuur is het bijvoorbeeld van belang dat het geheel in een concurrerende verhouding moet staan tot de omgeving (externe arbeidsmarkt), waarmee de organisatie zich vergelijkt. Deze verhoudingen worden onder meer bepaald door:

 • het type organisatie, zowel qua opbouw als cultuur;
 • concurrentie in de markt;
 • verhoudingen tussen primaire, secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden.

Workshops

Een beloningsbeleid op maat voor uw organisatie kunnen wij samen met het management of de directie in de vorm van een workshop vormgeven. Dit is een leerzaam en interessant proces met een passende uitkomst.