Phillosophy is gespecialiseerd op meerdere gebieden en kan putten uit een waardevol netwerk.

Referenties

Klant: betaald voetbal organisatie (eredivisie)
Vraagstelling: inrichten van een marktconforme beloningsstructuur.

Wat gedaan:
een workshop gehouden met de directie, teneinde beloningsbeleid vast te stellen. Aan de hand van de uitgangspunten hebben wij een voor de klant passende salarisstructuur ontworpen. In geleidelijke stappen hebben wij vervolgens geholpen bij het beschrijven en waarderen van de functies en het ontwikkelen van een beoordelingssysteem. Dit beoordelingssysteem is gericht op het ontwikkelen (competenties) van medewerkers.


Klant: grote landelijke loterij
Vraagstelling: onderhouden van het functiewaarderingssysteem.

Wat gedaan:
nieuwe en of gewijzigde functies gewaardeerd met het IFA functiewaarderingssysteem. Interviews met medewerkers en leidinggevenden gehouden. Geadviseerd over de jaarlijkse indexatie van het salarisgebouw.


Klant: kunststofverwerkend bedrijf
Vraagstelling: objectieve en rechtvaardige beloning van alle medewerkers.

Wat gedaan:
waarderen van alle functies binnen de organisatie met het IFA functiewaarderingssysteem. Houden van interviews en ondersteunen bij het beschrijven van de functies. Geven van presentaties aan medewerkers en leidinggevenden over de achtergronden van het systeem.


Klant: gezondsheidszorg en farmacie
Vraagstelling: beoordelingssysteem waarbij de nadruk ligt op talentontwikkeling en herkenning.

Wat gedaan:
in een workshop met het management hebben wij uitgangspunten bepaald en vervolgens ook de kerncompetetenties van de organisatie. Ontwikkelen van een competentiebibliotheek en competentieprofielen voor alle functies.
Praktisch en hanteerbaar beoordelingsformulier ontwikkeld. Alle managers getraind in de toepassing van het systeem en hoe te beoordelen.

Klant: verzekeringsmaatschappij
Vraagstelling: rechtvaardigen belonen van functies, rekening houdend met de zwaarte van de functies.

Wat gedaan:
waarderen van alle functies binnen de organisatie gezamenlijk met een waarderingscommissie van vertegenwoordigers uit de organisatie. Deze medewerkers zijn getraind in de IFA-methode.


Klant: werkgeversorganisatie
Vraagstelling: geleidelijk ontwikkelen van bruikbare HR instrumenten voor de sector.

Wat gedaan:
functiewaarderingssysteem gemodificeerd. Managementtool voor leidinggevenden en medewerkers ontwikkeld, via internet toegankelijk.
Beoordelingssysteem met competentieprofielen en competentiebibliotheek. Resultaatgerichte functiebeschrijvingen opgesteld.