Phillosophy houdt zich ook bezig met onderhoud, nazorg en trainingen zoals adviespresentaties en workshops.

Beoordelen

Performance- en competentiemanagement: sturen op resultaten

Performance- en competentiemanagement zijn goed bruikbare instrumenten voor het begeleiden en sturen van medewerkers op resultaten en ontwikkeling. Voorwaarde is dat de systemen op een praktische en bij de organisatie (cultuur) passende wijze worden ingevuld.

Veel organisaties hebben de wens een sturingssysteem te ontwikkelen waarmee ze medewerkers kunnen sturen op resultaat (performance) en ontwikkeling (competenties).

Volgens organisaties moet een systeem voor performance- en competentiemanagement:

 • ervoor zorgen dat er beter wordt gefocust op organisatiedoelstellingen door medewerkers en management;
 • ervoor zorgen dat de individuele bijdrage aan organisatiedoelstellingen worden gestuurd, gemonitord en beloond;
 • bijdragen aan het meer resultaatgericht gaan denken;
 • ervoor zorgen dat medewerkers zich in een voor de organisatie wenselijke richting ontwikkelen; 
 • ertoe leiden dat de organisatie een aantrekkelijke werkgever wordt voor (potentiële) medewerkers.

Wat kan een goed werkend beoordelingssysteem opleveren?

 • De stijl van leidinggeven verandert.
 • De medewerkers ontwikkelen zich.
 • Er vindt een duidelijke prioriteitsstelling plaats van werkzaamheden.
 • De medewerkers spreken elkaar aan op de manier van samenwerken.
 • De medewerkers zijn tevreden, het verzuim daalt, het verloop neemt af.

Producten en diensten

Phillosophy houdt zich o.a. bezig met het ontwikkelen en implementeren van:

 • performance- en competentiemanagement systemen;
 • beoordelingsformulieren;
 • competentiebibliotheek en competentieprofielen;
 • formuleren van SMART-gerichte doelstellingen.

Nazorg en trainingen

Daarnaast kan Phillosophy nazorg, trainingen en workshops bieden op de volgende vlakken:

 • trainen in beoordelingssystemen;
 • het maken van een competentieprofiel;
 • tips en trucs bij het beoordelen.

Draagvlak bij het management

Phillosophy helpt u bij het ontwikkelen van systemen en bij het implementatieproces. Het verkrijgen van draagvlak bij het management is cruciaal voor het succesvol implementeren van performance- en competentiemanagement. Phillosophy geeft workshops en trainingen om draagvlak voor de systemen te bewerkstelligen.